Redactionele hulpmiddelen

Het inrichten van redactionele hulpmiddelen

  • Het definiëren van documentstructuren, vastgelegd in schema's.
  • Het inrichten van XML-editors.
  • Het programmeren van hulpmiddelen voor het verrijken van documenten, zoals het aanbrengen van verwijzingen.
  • Het inrichten van invoersjablonen en andere gereedschappen voor MS-Word of OpenOffice om het gestructureerd invoeren te vergemakkelijken.